ประเภทของแผ่นกระดาษลูกฟูก

กล่องกระดาษลูกฟูก หรือ แผ่นกระดาษลูกฟูกที่เราเห็นกันอยู่นั้นแท้จริงแล้วมีหลายประเภทแล้วแต่ชนิดของการใช้งานและความคงทน โดยสามารถแบ่งออกได้ สองกรณีใหญ่ๆ คือ