กล่องกระดาษลูกฟูก ประเภทต่างๆ

กล่องไดคัท

(Die‐cut)

กล่องที่ได้รับการออกแบบโดยละเอียด ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีรูปทรงเฉพาะ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้า หรือความสะดวกในการใช้งาน เช่น ของเล่น อุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ ของขวัญ เป็นต้น

กล่องฝาครอบ

FTD (Full Telescope Design Style Box)

เป็นกล่องกระดาษ  4 เหลี่ยม มีลักษณะเป็นกล่องครอบกันสองใบ สวมกันอยู่โดยมีด้านหนึ่งเป็นฝาครอบกันได้สนิท
นิยมใช้ในการบรรจุหีบห่อสินค้าที่ต้องการเห็นสินค้าชัดเจน

กล่องฝาชน RSC

(Regular Slotted Container)

กล่องธรรมดาที่พบเห็นโดยทั่วไป เป็น กล่องกระดาษ 4 ด้านที่มีฝาแต่ละด้านยื่นมาทับชนกันได้สนิท มีความแข็งแรงปานกลางหากใช้เทปกาวแปะช่วยจะเพิ่มความแข็งแรง

ผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ทำจากกระดาษลูกฟูก

Product made from card board

ออโต้ บ๊อกซ์ ได้เพิ่มชีวิตและคิดถึงสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งเติมความคิดสร้างสรรค์ลงในกระดาษลูกฟูกออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นของตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์ ของเล่นเด็ก