บริษัท ออโต้ บ๊อกซ์ จำกัด เริ่มก่อตั้งธุรกิจมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นบริษัทที่ผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์กระดาษลูกฟูก โดยสามารถผลิต กล่องกระดาษเพื่อการใช้งานทุกประเภท อาทิ กล่องพัสดุ กล่องบรรจุสินค้า ทั้งกล่องบรรจุผลไม้และสินค้าทั่วไป อีกทั้งยังครอบคลุมถึง ของตกแต่งบ้านจากกระดาษลูกฟูกของเล่นเด็กและเฟอร์นิเจอร์ และยังสามารถออกแบบและรับทำสินค้าจากผลิตภัณฑ์กระดาษลูกฟูกตามสั่งได้

วิสัยทัศน์

เราต้องการเป็นเลิศทางด้านบริการด้วยสินค้ากระดาษลูกฟูกที่มีคุณภาพและสร้างสรรค์

พันธกิจ

  • ออโต้ บ๊อกซ์ มุ่งมั่นที่จะส่งมอบบริการที่เหนือกว่าและสร้างสรรค์สินค้าคุณภาพเพื่อให้ธุรกิจของลูกค้าเกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
  • ออโต้ บ๊อกซ์ มุ่งมั่นใส่ใจบริการลูกค้า เพื่อสร้างความผูกพันกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
  • ออโต้ บ๊อกซ์มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสำเร็จและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้บุคคลากรมีความเป็นมืออาชีพและมีแนวคิดในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ เพื่อการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน
  • ออโต้ บ๊อกซ์มุ่งมั่นสร้างสรรค์สินค้าใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไปด้วยแนวทางอนุรักษ์โลกและเพื่อสังคม

คำนิยม

นำหน้าด้วยบริการ จริงใจต่อลูกค้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง