กล่องกระดาษลูกฟูก

กล่องกระดาษลูกฟูกแบบฝาครอบ เพื่ออิสระในการใช้งานแบบแยกชิ้นฝาออกจากตัวกล่อง สำหรับการบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ต้องการแสดงสินค้าให้เห็นได้ชัดเจนในขณะที่เปิด หรือระบายอากาศ บ้างก็ใช้ในงานบรรจุอาหาร ผักผลไม้สด