กล่องกระดาษลูกฟูก หรือ แผ่นกระดาษลูกฟูกที่เราเห็นกันอยู่นั้นแท้จริงแล้วมีหลายประเภทแล้วแต่ชนิดของการใช้งานและความคงทน โดยสามารถแบ่งออกได้ สองกรณีใหญ่ๆ คือ
1 ความสูงของลอนลูกฟูก
2 ความหนาหรือชั้นของกระดาษ

กระดาษลูกฟูก3ชั้นลอน-B

 

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น (ลอน B)
กระดาษลูกฟูก ลอน B ความสูงลอน 3 mm.
เหมาะสำหรับทำกล่องปกป้องห่อหุ้มสินค้า โดยที่สินค้าภายในควรมีความแข็งแรงช่วยรับแรงการกดทับจากการซ้อนกล่องได้

กระดาษลูกฟูก3ชั้นลอนC

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น (ลอน C)
กระดาษลูกฟูก ลอน C ความสูงลอน 4 mm.

เหมาะสำหรับทำกล่องปกป้องห่อหุ้มสินค้ามีความแข็งแรงมากกว่าลอน B โดยที่สินค้าภายในควรมีความแข็งแรงช่วยรับแรงการกดทับจากการซ้อนกล่องได้ กระดาษชนิดนี้เหมาะสำหรับใช้งานทั่วไป

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น (ลอน E)
กระดาษลูกฟูก ลอน E ความสูงลอน 1 mm.

เหมาะสำหรับทำกล่องขนาดเล็ก ขึ้นรูปทรงสวยงาม

กระดาษลูกฟูก 5 ชั้น (ลอน BC)
กระดาษลูกฟูก ลอน BC ความสูงลอน 7 mm.

เหมาะสำหรับทำกล่องที่ต้องการความแข็งแรงมากที่สุด สามารถรับน้ำหนักการเรียงซ้อนได้สูง ปกป้องสินค้าได้ดีเยี่ยม

กระดาษลูกฟูก 5 ชั้น (ลอน BE)
กระดาษลูกฟูก ลอน BE ความสูงลอน 4 mm.

เหมาะสำหรับทำกล่องที่ต้องการความแข็งแรงมากกว่ากระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สามารถรับน้ำหนักได้ดี

รวมถึงมีความสวยงามในการขึ้นรูป