กล่องกระดาษลูกฟูกฝาครอบ Full Telescope Design Style Box (FTD)

กล่องกระดาษลูกฟูกแบบฝาครอบ เพื่ออิสระในการใช้งานแบบแยกชิ้นฝาออกจากตัวกล่อง สำหรับการบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ต้องการแสดงสินค้าให้เห็นได้ชัดเจนในขณะที่เปิด หรือระบายอากาศ บ้างก็ใช้ในงานบรรจุอาหาร ผักผลไม้สด

กล่องกระดาษลูกฟูกฝาชน Regular Slotted Containers (RSC)

กล่องกระดาษลูกฟูกที่นิยมใช้มากที่สุด ในการบรรจุสินค้าทั่วไป กล่องรูปแบบนี้ ประหยัดกระดาษมากที่สุด เนื่องจากโครงสร้างของกล่องไม่ซับซ้อน ทำจากแผ่นลูกฟูกแผ่นเดียว มีฝาปิดเปิดที่กว้างเท่ากัน  มีทั้งแบบทากาว และแบบเย็บลวด ราคาไม่สูงนัก

กล่องกระดาษลูกฟูกไดคัท Designed Style Containers (Die-Cut)

เป็นกล่องที่มีการออกแบบ ด้วยความละเอียดเป็นพิเศษ เพื่อประโยชน์ใช้สอย ตามความต้องการ และความสวยงาม ผลิตโดยใช้แม่พิมพ์ ปั๊มลงบน กระดาษลูกฟูกตามแบบพิมพ์ นิยมนำไปบรรจุสินค้า ที่มีรูปทรงเฉพาะ หรือ สินค้าที่ต้องการช่องระบายอากาศ เช่น ดอกไม้ ผลไม้